Deze woning wordt aangeboden met Duokoop. Door te kopen met Duokoop, koop je samen met het Duokoopfonds de woning. Het gedeelte dat jij koopt (het Kopersdeel) betaal je met een hypotheek en eigen middelen. Het gedeelte dat je niet koopt (het Duokoopdeel) mag je gebruiken alsof je eigenaar bent.

Voor het gebruik van het Duokoopdeel betaal je een maandelijkse vergoeding (canon). Deze vergoeding is fiscaal aftrekbaar. De vergoeding voor het gebruik van het Duokoopdeel wordt (buiten een jaarlijkse inflatiecorrectie) nooit aangepast. 

Het indicatieve benodigde bruto jaarinkomen om deze woning met Duokoop te kunnen kopen bedraagt circa € xxxxxxx. Heb je spaargeld, overwaarde, of krijg je een schenking dan heb je minder inkomen nodig om de woning te kunnen financieren.

De vergoeding voor het gebruik van het Duokoopdeel bedraagt bruto € xxx,- per maand.

Inschrijven (kopen met Duokoop)